27/08/2017 - XI TRIATLÓ INTERNACIONAL DE BALAGUER »

fjrigjwwe9r4maestro:comentario1

No està permès la participació de CADETS

Total inscripcions 400.

Preus:

Les primeres 100 inscripcions: 90€ Federats Triatló i 102€ No federats.

A partir de les primeres 100 inscripcions: 110€ Federats Triatló i 122 No federats.


fjrigjwwe9r4maestro:comentario2