03/02/2024 - TOMA NACIONAL DE TIEMPOS 2024 (TNT 2024)»

INSCRIPCIÓ TANCADA PER HAVER ARRIBAR AL MÀXIM D`INSCRITS.

TOTAL INSCRITS : 85 .

Els participants i tècnics acreditats poden dinar al CAR a un preu de 12,00 €, fent la inscripció a:

https://www.triatlo.org/competicions/informacio/?idcompeticio=240097

No s`admeten acompanyants.

LES INSCRIPCIONS ES FAN A LA WEB DE L'ORGANITZADOR