25/02/2023 - TNT 2023 - CAR DE SANT CUGAT »

PODEU CONSULTAR ELS TEMPS DELS PARTICIPANTS A L`ENLLAÇ "TEMPS". LA PUBLICACIÓ DE LES PUNTUACIONS ES PODRÀ REALITZAR QUAN LA FETRI ENS FACI ARRIBAR EL DOCUMENT VALIDAT.