05/06/2022 - I AQUATLÓ DE VILANOVA TRANSTRIATLÓN - RELLEUS »

La inscripció s`haurà de fer-se de manera individual dels components del relleu, una vegada estigui realitzada, enviar un correu a l`organitzador info@transtriatlon.com indicant les següents dades:

Per a cada component: DNI, nom i cognoms.

Xip: Indicar un únic codi de xip, que s`utilitzarà per a realitzar el relleu entre els components. En cas de no indicar-lo, l`organització subministrarà un amb una fiança de 20€ que serà retornada, una vegada es lliuri.