NOTÍCIES »

Barcelona, 15 de maig de 2018.

LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRA LA SEGONA REUNIÓ DE TREBALL

La junta directiva va celebrar la seva segona reunió de treball on es va acordar incorporar a les diferents comissions de treball a nous membres .
Els incorporats son: Angel Viñeta ( com vicepresident ), Joan Domenech, Josep Maria Esteva, Joan Benach i Ramón Bernaldo.

També es va acordar ratificar a les membres del Comitè de Disciplina Esportiva , els Srs. Josep Aulinas i Sergi Sánchez i a la Sra. Olivia Passarell.